Sverigedemokraterna i Lessebo | Sverigedemokraterna i Lessebo

Sverigedemokraterna Lessebo

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lessebo

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på våran sida.

DSC_0380

Markku Mäntylä

Ordförande SD Lessebo/Kontaktperson

Tel: 0763-464838

Skicka e-post till oss

 • Sverigedemokraterna Kronobergs valmanifest 2014-2018

  Av Leon den 7 augusti, 2014
  0

  TRYGGHET OCH FRAMTIDSTRO

  Det trygga och harmoniska samhället är en möjlighet. Vi anser att invandrare ska anpassa sig till vårt
  samhälle, värderingar och levnadsmönster, inte tvärtom. Vi anser vidare att det är föräldrarnas ansvar
  att ge sina barn modersmålsundervisning och inte skattebetalarnas.

  Vi vill:

  • Att våra kommuner motsätter sig all form av avtal med migrationsverket
  • Främja svensk kultur, svenska traditioner och svenska värderingar
  • Motverka svenskfientliga attityder i skolan

   

   

  STOPPA ANSVARSLÖS VINDKRAFTSUTBYGGNAD

  Vi ser vindkraften endast som ett komplement inom energiförsörjningen. Vindkraften kan inte fungera
  som baskraft med konstant elproduktion, då effekten varierar utifrån rådande vindförhållanden.
  Medel som idag satsas på att subventionera utbyggnad och drift av vindkraftsparker bör satsas på
  andra energikällor. I de fall man ändå väljer att bygga ut vindkraftverk måste hänsyn tas till natur, djur,
  närboende och miljöpåverkan.

  Vi vill:

  • Ompröva tidigare beslut om att etablera stora vindkraftsparker
  • Att stor hänsyn tas till miljö- och naturintressen samt lokal opinion vid etablering av vindkraft
  • Att de fastighetsägare som drabbas av sänkt marknadsvärde till följd av en vindkraftsetablering
  • ska kompenseras ekonomiskt av ägaren till vindkraftsparken

   

   

  DEMOKRATI

  En övergripande fråga för Kronoberg är demokratifrågan. Demokrati är beroende av medborgarnas
  vilja och möjlighet till engagemang, därvid måste vi arbeta och lyckas. Demokrati förutsätter att
  medborgarna har ett förtroende för oss politiker. Det uppnår vi genom dialog och ansvarstagande.

  Vi vill:

  • Att deltagande demokrati med kommunala folkomröstningar genomförs i viktiga frågor
  • Att forum och platser skapas för samtal och debatt

   

   

  FÖR BARNENS OCH FAMILJENS BÄSTA

  För att familjen ska fungera krävs att både föräldrarnas och barnens behov tillgodoses. Vår roll som
  beslutsfattare är att skapa de bästa förutsättningarna genom att erbjuda barnomsorg på obekväm
  arbetstid, stimulerande utemiljöer, gröna skolgårdar och pedagogisk verksamhet. Närhet och
  tillgänglighet är nyckelord för barnomsorgen. Från tidig ålder till skolan är barngruppernas storlek av
  betydelse. Med en god barnomsorg förebygger vi både stress och framtida problem. Vi fokuserar extra
  på småbarnsgrupperna.

  Vi vill:

  • Att våra skolor och barnomsorg ska kännetecknas av tillgänglighet, närhet och kvalitet
  • Att det ska vara en rimlig arbetsbelastning för personal inom omsorg och skola
  • Att kommunen erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid
  • Att det finns tillgängliga och pedagogiska lekplatser samt ungdomsverksamhet i samtliga
  • kommundelar

   

   

  VÄRDIGHET GENOM HELA LIVET

  Våra äldre har efter ett långt arbetsliv rätt till vård och omsorg. Livet fortsätter efter pensioneringen.
  Boende vid våra äldreboenden ska ges möjlighet till en aktiv vardag. Möjligheten till trygghetsboende
  ska öka. Personalen inom äldreomsorgen ska ha löner som motsvarar deras insatser och utbildning.
  Människor med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället och möjligheterna till delaktighet ska
  stärkas. Rätten till arbete och socialt liv på lika villkor ska förbättras.

  Vi vill:

  • Att det införs terapibiträde
  • Att det införs en parboendegaranti inom äldreomsorgen
  • Att intelligenta trygghetslarm erbjuds samtliga i riskgrupper
  • Att det ska skapas en långsiktig strategi för hur pensionärer och människor med funktionshinder
  • ska behandlas med värdighet, inte som andra klassens medborgare

   

 • Årsmöte 2014

  Av Leon den 2 februari, 2014
  0

  Idag hade vi vårt årsmöte, ett möte som var något utöver det vanliga. Några av de saker som hände var att Håkan Engdahl steg ned från sin plats som ordförande och att Dennis Dioukarev tog hans plats, samt att vi fick ett nytt ansikte i styrelsen som med sitt kunnande och sin långa erfarenhet av politik kommer att kunna hjälpa oss att nå ännu längre.

  Vi vill tacka Håkan Engdahl för de år han har suttit som ordförande och hans arbete som sådan, vi hade inte varit där vi är idag utan honom.

  I år är det valår och inte vilket valår som helst, det är ett supervalår. Vi måste alla göra vårt bästa och visa att vi är det bästa alternativet, och med de fantastiska medlemmar vi har hyser vi inga tvivel om att vi kommer nå oanade höjder.

  Här nedan (om galleriet visas rätt) ser ni ett axplock av bilderna som blev tagna på årsmötet.  Många av bilderna kommer inte att visas på grund av säkerhetsskäl, men har du intresse av några av bilderna så skicka gärna ett mail till Leon.Jensen@Sverigedemokraterna.se. Jag kommer inte att skicka ut bilder till personer som inte kan verifiera att de är medlemmar i Sverigedemokraterna med hänvisning till tidigare nämnda anledning.

 • Ny facebooksida

  Av Leon den 15 januari, 2014
  0

  Till er som inte redan har märkt det så har vi bytt facebooksida och tyvärr inte kunnat lägga upp det här innan på grund av tekniska problem. Den nya sidan kan ni hitta här: https://www.facebook.com/SD.Kronoberg

 • OU-Dagarna i Lund 2013

  Av Admin den 3 juni, 2013
  0
  0

  Då var OU-dagarna 2013 avklarade, det har varit en lärorik helg med många bra föreläsare på plats och många trevliga människor.

  Ett stort tack till alla som gjorde detta möjligt!

 • SDU demonstration Linköping

  Av Admin den 26 maj, 2013
  0
  0

  Grattis till SDU som under gårdagen genomförde en lyckad demonstration i Linköping under parollen ”För Europa, mot EU”.

  Även ett stort tack till polisen på plats som såg till säkerheten för våra ungdomar, bara goda vitsord om insatsen.